Doç.Dr. Zeynep Zeren Atayurt FENGE (Müdür) Başkan
Öğr. Gör. Pınar REİSOĞLU (Müdür Yardımcısı) Üye
Öğr. Gör. Bülent Yılmaz YALTAÖZ (Müdür Yardımcısı) Üye