Müdür

Müdür Yardımcıları

Yüksekokul Kurulu Üyeleri

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri

Yüksekokul Sekreteri

Özel Kalem-Yönetici Sekreterliği

Personel İşleri

Öğrenci İşleri

Mali İşler

Taşınır İşlemleri

Belge Yönetimi ve Arşiv

Destek Hizmetleri

ÖSYM-AÖF Koordinatörlüğü