YÜKSEKOKUL YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ

Akademik-Faaliyet-Raporu

yüksekokul_kurulu

yüksekokul_yonetim_kurulu

YÜKSEKOKUL-KURULU-YÜKSEKOKUL-YÖNETİM-KURULU-ÜYELİKLERİ

PERSONEL

Yıllık İzin ve Mazeret İzni

40-a ,40-b,40-c,40-d ve 31 madde kapsamında Ders Göre vlendirmeleri

Adaylık Kaldırma İşlemleri

Akademik Kadro İlanı ve Atama İşlemleri

Akademik Personel Görev Süresi Uzatma

Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler

Akademik ve İdari Kadrolara ilişkin iptal-ihdas işlemleri

Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri

Akademik ve idari personel terfi işlemleri

Aylıksız İzinler ve Sağlık İzinleri

Bilgi Edinme Disiplin Soruşturması

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği işlemleri

Müdür ve Müdür Yardımcısı atama işlemleri

Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı ata ma işlemleri

ÖĞRENCİ İŞLERİ

TEMEL YABANCI DİL DERSLERİNDEN MUAFİYET

ÇİFT ANADAL-YANDAL

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

ERASMUS VE YÜKSEKLİSANS SEVİYE BELİRLEME SINAVI YAPILMASI

HAZIRLIK DERSLERİNDEN MUAFİYET

HAZIRLIK SINIFLARINA KAYIT

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLER

ÖĞRENCİ BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ

TEMEL YABANCI DİL DERSLERİ MAZERET SINAVI

TEMEL YABANCI DİL DERSLERİ MUAFİYET SINAVI

MALİ İŞLER

İç Kontrol Birimi İş Akış Şeması 2017

AvansKredi-Yoluyla-Mal-Alımı1 Aylık-Ek-Ders-Ücreti-Ödenmesi

Aylık-Ek-Ders-Ücreti-Ödenmesi

Bakım-Onarım

Doğrudan-Temin-Yoluyla-Bakım-Onarım-Yapımı1

Doğrudan-Temin-Yoluyla-Hizmet-Alımı1

Doğrudan-Temin-Yoluyla-Mal-Alımı1

Kredi-ve-Avans

Maaş

Tek-Kaynaktan-Temin-Edilen-Hizmet-Alımı1

Tek-Kaynaktan-Temin-Edilen-Mal-Alımı1

Yolluk-İşlemleri

 

TAŞINIR İŞLEMLERİ

Dayanıklı-Taşınır

Sayım-Sayım-Sonrası

Taşınır-Giriş

Taşınır-Çıkış

Taşınır-Yönetim-Hesabı

BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV

BELGE-YÖNETİM-VE-ARŞİV-İŞLEMLERİ

GELEN-GİDEN-BELGE

BİLGİ İŞLEM

Bilgi-İşlem