KUR SİSTEMİ

Yüksekokulumuz’da bir eğitim-öğretim yılı, her biri 8 hafta süren Güz 1, Güz 2, Bahar 1 ve Bahar 2 olmak üzere dört çeyrek dönemden oluşmaktadır. Hazırlık programında L1 (Temel – Elementary), L2 (Orta altı – Pre-Intermediate), L3 (Orta – Intermediate) ve L4 (Orta üstü –Upper-Intermediate) seviyeleri bulunmaktadır. Dil öğrenimine L1 düzeyinde başlayan öğrencilerin sırasıyla L2, L3, L4 düzeylerine devam etmeleri ve L4 hariç her bir kurun sonunda uygulanan kur atlama sınavına girmeleri gerekmektedir. Sadece L4 kurunu başarıyla tamamlayan öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılının Şubat ve Haziran Yeterlik Sınavlarına girmeye hak kazanacaktır. Öğrencilerin Kur Atlama Sınavlarına ve Yeterlik Sınavına girebilmeleri için, her bir kur içinde yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan elde etmeleri ve kur içi devam koşulunu yerine getirmeleri gerekmektedir.

Güz 1 ve Bahar 1 dönemlerinde L4 kuruna başlayan öğrenciler, başarılı olmaları halinde ikinci 8 haftalık dönemde L4+ (Yeterlik Sınavı’na Hazırlık) Programına dâhil olacaklardır. Güz 2 ve Bahar 2 dönemlerinde L4 kuruna başlayan öğrenciler için L4+ Programı uygulanmaz; bu öğrenciler L4 kurunu başarıyla tamamladıkları takdirde dönem sonundaki (Şubat ya da Haziran) Yeterlik Sınavına gireceklerdir. (Güz 2’de L4 kurunda başarısız olan öğrenciler, Bahar 1’de L4R 1, sonra yine başarısız olursa L4R 2 olurlar.

Buna göre, bir öğrenci okuduğu kurda başarılı olursa bir üst kura, başarısız olursa kur tekrarına, kur tekrarından başarılı olursa bir üst kura, kur tekrarından başarısız olursa online kur tekrarına devam edecektir. Yalnızca L4 kuru için online tekrar kuru yoktur. Tüm L4 tekrar kurları yüz yüze yapılır. Yeni yönetmeliğe göre hazırlık eğitim-öğretim süresinin azami 2 yıl olması nedeniyle, L1 düzeyinde öğrenime başlayan yeni kayıtlı bir öğrenci, hazırlık öğrenimini 2 yılda tamamlayabilmek için, yüz yüze veya online platformda olmak üzere toplamda en fazla 4 kez kur tekrarı yapabilecektir. Üniversiteye kayıt yaptırdıkları ilk yıl, Hazırlık Programında gerekli koşulları yerine getirerek Güz ve Bahar Yeterlik sınavına girme hakkı kazanan; ancak geçerli puanı alamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına girerek geçerli puanı almaları durumunda lisans öğrenimlerine geçme hakkı kazanırlar. Geçerli puanı alamayan öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları durumunda, aldıkları puana göre yüz yüze kur eğitimine devam edebilirler. Öğrencilerin kurları, Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

Bir eğitim-öğretim yılı içinde toplam üç kez Yeterlik Sınavı yapılır:

1- Eğitim-öğretim yılının başında (Düzey Belirleme Sınavı) ,

2- Güz Dönemi sonunda Güz Yeterlik Sınavı,

3- Bahar Dönemi sonunda Bahar Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavından, %30 İngilizce ile öğretim yapılan programlara kayıtlı öğrencilerin 100 tam puan üzerinden en az 60 puan, öğretim dili tamamen İngilizce olan programlara kayıtlı öğrencilerin ise 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yabancı dil Hazırlık Programının öğrenim süresi azami 2 yıldır. Bu süre içerisinde Yeterlik Sınavlarından geçerli puanı alamayan öğrencilerin üniversitemiz ile ilişiği kesilir.

KUR İÇİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Her bir kur içinde yapılacak değerlendirmeler, içerikleri, puanları ve yüzdeleriyle aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Sınav İçerik Puanı Yüzdesi
1 Ara Sınav Dinleme-anlama, okuma-anlama, dil bilgisi, kelime bilgisi, dönem içinde okunan 2. hikaye kitabı 100 40
1 Kısa Sınav Dinleme-anlama, dönem içinde okunan 1. hikaye kitabı 100 20
2Yazma Dosyası Paragraf/kompozisyon (Kurlara göre değişiklik gösterecektir.) 100 20
1 Mini Sözlü Sınav Haftalık programda belirtilen tüm konuşma aktiviteleri 20 20
Sınav İçerik Puanı Kur atlama Puanı
Kur Atlama Sınavı Okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma becerisi, dil bilgisi, kelime bilgisi

Konuşma Becerisi

80

+

20

60

 

DÜZEY BELİRLEME SINAVI

Eğitim-öğretim yılı başında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından üniversitemize yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilere Düzey Belirleme Sınavı yapılır. Bu sınavdan, %30 İngilizce ile öğretim yapılan programlar için 100 tam puan üzerinden en az 60, öğretim dili tamamen İngilizce olan programlar için ise 100 tam puan üzerinden en az 70 alan öğrenciler  fakülte/yüksekokullarındaki programlarına devam edebilirler. Aldıkları not 2547 sayılı yasanın 5/i maddesi gereğince okutulan YDİ 101-YDİ 102, YDİ 201-YDİ 202 kodlu Yabancı Dil Derslerinin yerine işlenir. Düzey Belirleme Sınavı’ndan geçme puanının altında not alan öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıtları yapılır ve aldıkları puana göre ilgili kurlara yerleştirilirler.

Hazırlık programında; yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin kazandırıldığı dil öğretim programının yanı sıra, kullanılan görsel-işitsel materyaller ile öğrencilerin dilbilgisi ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini amaçlayan bir program uygulanmaktadır. Hazırlık programında, yabancı dil eğitim-öğretimi, zorunlu hazırlık sınıfı ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerine yapılır:

1) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Zorunlu hazırlık sınıfı programında olan fakülte / yüksekokul öğrencileri, eğitim-öğretim yılı başında yapılan Düzey Belirleme Sınavı’nın belirli aşamalarından geçerli puanı alamadıkları takdirde Zorunlu Hazırlık Sınıfına devam ederler.

2) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Fakülte / Yüksekokulların birinci sınıfına kayıt yaptırmış olan öğrenciler, hazırlık programına kayıt yaptırmak istedikleri takdirde, belirlenen kontenjan dahilinde hazırlık programına dahil edilirler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfları için başvuru süresi ve koşullar yeni öğrenci kayıt programı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Başvurular kayıt işlemleri esnasında yapılır. Fakülte ve yüksekokullar yapılan başvuruları kontenjan ve başarı sıralamasını göz önünde bulundurarak değerlendirdikten sonra isteğe bağlı hazırlık okuyacakların listesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında ilan edilir.

 • İsteğe bağlı hazırlık okuyan öğrencilerin hazırlık süreleri 1 (bir) eğitim-öğretim yılıdır (Eylül-Haziran) ve uzatılamaz. Bir eğitim-öğretim yılı sonunda başarısız olmaları durumunda lisans öğrenimlerine başlarlar. Eylül ayında Yüksekokulumuzda uygulanan ve zorunlu hazırlık öğrencilerinin girebildiği Düzey Belirleme Sınavı’na giremezler.
 • İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin sorumlulukları zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri ile aynıdır. Başarılı sayılmak için aynı koşulları yerine getirmek zorundadırlar.
 • İsteğe bağlı hazırlık sınıfında kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olamazlarsa bursları kesilir.
 • Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan kayıtlarını sildirmeyerek hazırlık programına devam etmeyen isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri başarısız sayılırlar. Kayıt sildirme işlemi eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Biriminde ilk hafta yapılır.

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Programına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başında (19 Eylül 2017 Salı Saat 10.00) yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. Mazeretli ya da mazeretsiz sınava girmeyen öğrencilerin kurları Level 1 (L1) olarak belirlenecek ve bu öğrencilerin itiraz hakları bulunmayacaktır.


DERS KİTAPLARI

Ders kitapları, programımızın hedefleri doğrultusunda seçilen ek materyallerle ihtiyaç dâhilinde desteklenir. Öğrenciler, sınıfa orijinal kitaplarıyla gelmek zorundadır. Fotokopi kitaplar telif hakları kanununca yasaktır. Seviyelere göre kitap listeleri aşağıdaki gibidir:

Kuru ilk kez alacak gruplarda:

L1 – Pioneer (MM Publications) A1

L2 – Pioneer (MM Publications) A2

L3 – Pioneer (MM Publications) B1

L4 – Pioneer (MM Publications) B1+

Kur tekrarı alacak gruplarda:

L1R – Traveller (MM Publications) A1

L2R – Traveller (MM Publications) A2

L3R – Traveller (MM Publications) B1

L4R – Traveller (MM Publications) B1+

Online platforma kur tekrarı alacak gruplarda:

Tüm kurlar için online birimimiz tarafından hazırlanan materyaller kullanılacaktır.

HAFTALIK DERS SAATLERİ VE DEVAMSIZLIK LİMİTLERİ

Tüm kurlarda haftalık ders saati 23’tür. Devamsızlık limiti ise her kur için en fazla 28 saattir.

SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
9:30-10:15 1. ders 1. ders 1. ders 1. ders 1. ders
10:25–11:10 2. ders 2. ders 2. ders 2. ders 2. ders
11:20-12:05 3.ders 3. ders 3. ders 3. ders 3. ders
12:05-13:20 ÖĞLE ARASI
13:20-14:05 4. ders 4. ders 4. ders 4. ders 4. ders
14:15-15:00 5. ders 5. ders 5. ders

 

Sağlık Raporları ve Mazeret/Telafi Sınavları

 • Öğrenciler, raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavı isteklerini, rapor bitiminden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne dilekçe vererek bildirirler; bu süre içinde başvurmayanlar, bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.
 • Alınan raporların kabulü veya reddi, Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır; ancak tereddüt halinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerince değerlendirilebilir ya da Üniversite Yönetim Kurulu’nda değerlendirilir.
 • Raporlu olunan süre devamsızlıktan düşülmez.
 • Raporların geçerliliği, haklı ve geçerli mazeretler ile ilgili Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://oidb.ankara.edu.tr/ adresindeki http://oidb.ankara.edu.tr/files/2015/05/Haklı-ve-Geçerli-Mazeretler.pdf bağlantısını inceleyebilirsiniz.
 • Mazeret sınavlarının tarihleri ile ilgili duyuruları “duyuru panolarından” takip etmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Mazeret sınavlarının telafisi yapılmaz.

Mazeret sınavları ile ilgili yönetmelik için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://oidb.ankara.edu.tr/ adresindeki http://oidb.ankara.edu.tr/files/2015/09/lisans-önlisans-yönetmelik1.pdf  bağlantısının dikkatle incelenmesi önemlidir.

AMAÇ VE HEDEFLER

L1 KURU (TEMEL DÜZEY)

L1 KURU OKUMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler, kısa ve basit metinleri anlayabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • kısa ve basit açıklama ve yönlendirmeleri takip edebilir,
 • basit metinlerin ya da basit tanımların içeriğini anlayabilir,
 • ana fikri bulmak için bir metni tarayabilir,
 • detayları bulmak için bir metni tarayabilir,
 • basit düzeyde çıkarımlarda bulunabilir,
 • metnin bağlamına göre bilmedikleri basit düzeydeki kelimelerin anlamını çıkarabilir,
 • metinlerde kullanılan basit yapıları anlayabilir.

L1 KURU DİNLEME HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; kısa ve basit açıklamaları, yönlendirmeleri ve konuşmaları anlayabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • kısa ve basit soru ve yönergeleri anlayabilir,
 • günlük ihtiyaçlarla ilgili basit ve somut ifadeleri anlayabilir,
 • kısa ve basit monolog ve diyalogları takip edebilir,
 • konuşmacıların aralarındaki ilişkiyi ve nerede olduklarını anlayabilir,
 • kısa bir konuşmanın konusunu anlayabilir.

  L1 KURU YAZMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; kelime bilgisi ve dil bilgisi yapılarını kullanarak kısa metinler yazabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • kendilerini, başka insanları, yerleri veya aktiviteleri tanımlayabilir,
 • güncel konularda kısa bir metin yazabilir,
 • kısa ve basit notlar ve mesajlar yazabilir,
 • kişisel bilgiler kullanarak form doldurabilir (isim, soyadı, doğum tarihi, uyruğu vb.)
 • kendileri ile ilgili bir paragraf oluşturabilir (örn. nerede yaşadıklarını ve ne yaptıklarını basit cümlelerle ifade edebilirler)
 • arkadaşları veya aile üyeleri hakkında cümleler yazabilir,
 • iki kişi arasında geçen ve kendilerini tanıtan bir diyalog yazabilir,
 • doğum günü veya yeni yıl kutlama kartları yazabilir,
 • kişisel bilgileri kullanarak (meslek, yaş, adres, hobiler vb.) anket doldurabilir,
 • nerede oldukları, hava durumu ve tatil ile ilgili duygularını içeren posta kartı yazabilir,
 • sözlük yardımıyla kısa notlar, kısa mektuplar ve mesajlar yazabilir.

L1 KURU KONUŞMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; basit şekilde sorular sorup cevaplayabilir, konuşmayı başlatıp sonlandırabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • basit bir şekilde iletişim kurabilir,
 • bildikleri kelime ve kalıpları kullanarak kendilerini ve başkalarını anlatabilir,
 • çeşitli konular veya kişiler hakkında sorular sorup yanıt verebilir,
 • herhangi bir konuda bir konuşma başlatıp sonlandırabilirler.

 

L2 KURU (ORTA-ALTI DÜZEY)

  L2 KURU OKUMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; çeşitli konularda yazılmış basit metinleri anlayabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • ana fikri bulmak için bir metni tarayabilir,
 • detayları bulmak için bir metni tarayabilir,
 • basit düzeyde çıkarımlarda bulunabilirler,
 • bir metnin bağlamına göre bilmedikleri kelimelerin anlamını çıkarabilir,
 • metinlerde kullanılan yapıları anlayabilir,
 • basit düzeyde çıkarımlarda bulunabilirler.

  L2 KURU DİNLEME HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; güncel, günlük ya da ilgi alanlarıyla ilgili konularda yapılan net ya da yavaş konuşmaları anlayabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • açık ve yavaş konuşmalarda belirli bilgileri takip edebilirler,
 • bir konuşmadaki ana fikri anlayabilirler,
 • güncel konular ya da kişisel ilgi alanlarıyla ilgili yapılan konuşmaları anlayabilirler.

 L2 KURU YAZMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; bilindik konular hakkında kendi görüşlerini belirterek kısa ve anlaşılır metinler yazabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • iki farklı yer, kişi veya konunun benzerlikleri ile ilgili paragraf yazabilir,
 • iki farklı yer, kişi veya konunun farklılıkları ile ilgili paragraf yazabilir,
 • bir fikri savunan bir paragraf yazabilir,
 • metinlerde, sık kullanılan bağlaçlar yardımıyla anlam bütünlüğü oluşturabilir,
 • günlük ve bilindik konular hakkındaki fikirlerini anlam bütünlüğü içinde örnekler vererek açıklayabilirler.

  L2 KURU KONUŞMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; bilindik ve basit konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunabilir, önceden çalışarak basit ve kısa sunumlar yapabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • çeşitli konularda soru sorup cevap verebilir,
 • basit konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunabilir,
 • basit tanımlamalar veya açıklamalar yapabilir,
 • herhangi bir konuda bir konuşma başlatıp sonlandırabilir,
 • basit ve kısa bir sunumu önceden çalışarak yapabilirler.

L3 KURU (ORTA DÜZEY)

  L3 KURU OKUMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; çeşitli konularda yazılmış orta seviyedeki yazılı metinleri anlayabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • yazılı metinlerdeki ana fikirleri bulabilir,
 • yazılı metinleri kendisinden istenilen bilgiyi bulmak için hızlıca tarayabilir,
 • yazılı metinlerde geçen kelimelerin anlamlarını metnin bütününden çıkarabilir,
 • grafiksel bilgileri yorumlayabilir,
 • metinlerin yapısal düzenini kavrayabilir,
 • çıkarımlarda bulunabilirler.

  L3 KURU DİNLEME HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; güncel ve akademik konularla ilgili dinledikleri karşılıklı konuşma ve sunumları anlayabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • güncel konular hakkında yapılan karşılıklı konuşma ve monologlarda geçen ana noktaları not alabilir,
 • basit akademik konularla ilgili yapılan konuşmalardaki ana noktaları not alabilir,
 • karşılıklı konuşmalarda geçen kişiler arasındaki ilişkileri ve konuşmaların nerede gerçekleştiğini anlayabilir,
 • karşılıklı konuşmalarda kişilerin ne ima ettiklerini konuşmanın bütününden çıkarabilirler.

  L3 KURU YAZMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; verilen bir konuda kendi görüşlerini belirtecek bir kompozisyon yazabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • verilen konuların ana hatlarını belirleyip, özet çıkarabilir,
 • verilen konularla ilgili görüş bildirme amaçlı giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşan bir kompozisyon yazabilir,
 • kısa yazılı metinleri farklı kelime ve dilbilgisi yapılarından yararlanarak yeniden ifade edebilirler.

 L3 KURU KONUŞMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; günlük yaşantılarıyla veya kendi ilgi alanlarıyla ilgili belli başlı konularda fikir belirtebilir, karşılıklı iletişim kurabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • güncel konular hakkında fikirlerini belirtebilir,
 • karşılıklı tartışmalarda söz alabilir ve görüşlerini savunabilir,
 • belli bir konuda fikir belirten sunumlar yapabilir,
 • belli bir konuda kendilerine sorulan soruları cevaplayabilir,
 • kısa yazılı metinleri sözel biçimde özetleyebilirler.

 L4 KURU (ORTA-ÜSTÜ DÜZEY)

  L4 KURU OKUMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; çeşitli uzunluklarda ve çeşitli türlerde (betimleyici, tartışmacı vb.)  yazılmış karmaşık metinleri anlayabilirler. Metnin içeriğindeki genel bilgiyi, ana fikirleri, detayları, yazarın görüş ve tutumunu anlayabilirler.

Hedefler:  Öğrenciler;

 • uzun ve karmaşık metinlerde ana fikri hızlıca kavrayabilir,
 • metindeki detayları bulabilmek için hızlıca göz gezdirebilir,
 • yazarların tutum ve fikirlerini anlayabilir,
 • bilinmeyen kelimelerin anlamını metnin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak ipuçlarıyla tahmin edebilir,
 • grafiksel bilgiyi anlayabilir,
 • metinde ima edilmiş fikirleri bulabilmek için ipuçlarını kullanarak çıkarımlarda bulunabilirler.

  L4 KURU DİNLEME HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; monologlar, görüşmeler, tartışmalar ve diyaloglar gibi karmaşık dinleme metinlerini, somut ve soyut konuları içeren metinlerdeki tutum ve görüşleri anlayabilirler. Akademik konulardaki konuşma ve dersleri dinleyebilir ve not alabilirler.

Hedefler: Öğrenciler;

 • somut ve soyut konular hakkındaki karşılıklı konuşma ve monologların konusunu takip edebilir,
 • karmaşık dinleme metinlerindeki tutum ve görüşleri anlayabilir,
 • dinleme esnasında stratejiler kullanarak not alabilir,
 • konuşma, tartışma veya derslerdeki bilgi ve detayları anlayabilir,
 • açıkça verilmemiş ancak ima edilmiş bilgilere ulaşmak için çıkarımlarda bulunabilirler.

  L4 KURU YAZMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; farklı kaynaklardan bilgi ve fikirleri sentezleyerek çeşitli konular hakkında detaylı metinler yazabilirler. Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşan bütünleşik ve tutarlı bir kompozisyon yazabilirler. Hatalarının çoğunu düzeltebilir ve kendi çalışmalarını kontrol edebilirler.

Hedefler:  Öğrenciler;

 • verilen bir görüşü destekleyici ve/veya o görüş hakkında karşıt fikirler sunan,
 • çeşitli konularda neden ve/veya sonuç bildiren,
 • bir konunun avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayan,
 • verilen bir konu hakkındaki kişisel görüşlerini ifade eden kompozisyonlar yazabilir.

  L4 KURU KONUŞMA HEDEFLERİ

Amaç: Bu düzeyin sonunda öğrenciler; genel veya akademik konularda dili doğru ve etkin kullanarak akıcı bir şekilde iletişime geçebilirler. Aktif olarak diyaloglarda bulunarak, fikirlerini ifade edebilir veya öne sürülen düşüncelere katıldıklarını veya katılmadıklarını anlatabilirler.

Hedefler:  Öğrenciler;

 • kendi ilgi alanlarıyla ilgili veya aşina oldukları konular üzerinde yoğun ve etkili bilgi alışverişinde bulunabilirler,
 • kendi fikir ve görüşlerini kararlılıkla ifade edebilir ve önerilerde bulunabilirler,
 • birçok genel veya akademik konu üzerinde önemli noktaları vurgulayarak akıcı konuşmalar yapabilirler.

L4 PLUS YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI HEDEFLERİ

Bu program, öğrencilerin edindikleri dört temel dil becerisini geliştirmelerine katkıda bulunmayı ve aynı zamanda yeterlik sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefler.

Program kapsamında öğrencilere, farklı alanlardan çeşitli yazılı / sözlü  metinler  sunulup, onların bu metinlerle ilgili not alma, tartışma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler okudukları metinlerle ilgili görüşlerini bildiren kompozisyonlar yazacak ve ayrıca Yeterlik Sınavı’na hazırlık amaçlı çalışmalar yaparak soru örnekleri çözeceklerdir.