Assoc.Prof.Dr. Zeynep Zeren Atayurt FENGE

atayurt@humanity.ankara.edu.tr

Phone: (0312) 485 05 07
Address: Yabancı Diller Yüksekokulu Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi
Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası
06830 Gölbaşı / ANKARA