2017 girişli öğrencilerden,

a)Bahar -1 döneminde sınıflarımızda kayıtlı olup Bahar-2 döneminde derslere devam etmek istemeyen öğrenciler,

b)Bahar -1 döneminde sınıflarımızda kayıtlı olmayıp ancak Bahar-2 döneminde hazırlık sınıflarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler

 

bu taleplerini  aşağıda örneği verilen dilekçe ile 05 Nisan09 Nisan 2019 tarihlerinde Yüksekokul Öğrenci İşleri’ne iletmeleri gerekmektedir.

 

*Dilekçe formatı için http://yabdil.ankara.edu.tr/dilekce-ornekleri/

 

***09 Nisan 2019 saat 17.00’den sonra gelen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir mazeretle dilekçe vermeyen öğrencilerin talepleri değerlendirmeye alınmaz.

 

Bahar -1 döneminde sınıflarımızda kayıtlı olup Bahar-2 döneminde de devam edecek öğrencilerimizin dilekçe vermelerine gerek yoktur. Bahar-2 sınıf listeleri Yüksekokulumuzun internet sitesinde ilan edildiğinde isimlerini kontrol ederek 15 Nisan 2019 tarihinde derslerine başlayabilirler.