Önemli duyuru!!!

 

2017 girişli öğrencilerden,

a)Güz-2 döneminde sınıflarımızda kayıtlı olup Bahar-1 döneminde derslere devam etmek istemeyen öğrenciler,

b)Güz-2 döneminde sınıflarımızda kayıtlı olmayıp ancak Bahar-1 döneminde hazırlık sınıflarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler

 

bu taleplerini  aşağıda örneği verilen dilekçe ile 30-31 Ocak 2019 tarihlerinde Yüksekokul Öğrenci İşleri’ne iletmeleri gerekmektedir.

 

*Dilekçe formatı için http://yabdil.ankara.edu.tr/dilekce-ornekleri/

 

***31 Ocak 2019 saat 17.00’den sonra gelen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir mazeretle dilekçe vermeyen öğrencilerin talepleri değerlendirmeye alınmaz.

 

Güz-2 döneminde sınıflarımızda kayıtlı olup Bahar-1 döneminde de devam edecek öğrencilerimizin dilekçe vermelerine gerek yoktur. Bahar-1 sınıf listeleri Yüksekokulumuzun internet sitesinde ilan edildiğinde isimlerini kontrol ederek 11 Şubat 2019 tarihinde derslerine başlayabilirler.