Önemli duyuru!!!

2017 girişli öğrencilerden,

  1. a)Güz-1 döneminde sınıflarımızda kayıtlı olup Güz-2 döneminde derslere devam etmek istemeyen öğrenciler,
  2. b) Güz-1 döneminde sınıflarımızda kayıtlı olmayıp ancak Güz-2 döneminde hazırlık sınıflarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler

bu taleplerini 16 Kasım 2018, 19 Kasım 2018 ve 20 Kasım 2018 tarihlerinde dilekçe ile Öğrenci İşlerine iletmeleri gerekmektedir.

*Dilekçe formatı için http://yabdil.ankara.edu.tr/dilekce-ornekleri/

***20 Kasım 2018 saat 17.00’den sonra gelen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Herhangi bir mazeretle dilekçe vermeyen öğrencilerin talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Güz-1 döneminde sınıflarımızda kayıtlı olup Güz-2 döneminde de devam edecek öğrencilerimizin dilekçe vermelerine gerek yoktur. Güz-2 sınıf listeleri ilan edildiğinde isimlerini kontrol ederek 26 Kasım 2018 tarihinde derslerine başlayabilirler.