07-08 Kasım 2018 tarihlerinde uygulanan Yeterlik sınavında başarılı olarak hazırlık programından muaf olan öğrencilerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.  Bu öğrenciler lisans programlarındaki ders seçimlerini yapabilirler.

The list of students who are exempt from Preparatory Program depending on their 07-08 November 2018 Proficiency Exam grades is listed here. These students can choose their courses for their undergraduate studies.

07-08 2018 Düzey Belirleme Sınavı Sonucu- The Result of the 7-8 November Proficiency Exam

Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı alamayan öğrencilerin hazırlık programına 26 Kasım 2018 (Güz-2 Döneminde) başlayacaklardır. Bu öğrencilerin kurları ve sınıfları ile ilgili bilgiler 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında buradan duyurulacaktır.

The Preparatory class registrations of those who are not exempt from Preparatory Program have been made. The classes will start in the second quarter on November 26, 2018 and the list of students and their levels with classes will be announced here between the dates of November 19-23.

 

Filoloji Yeterlik Sınavında başarısız olan 18011585 numaralı Farnoosh REZAIE isimli öğrenci ise 12 Kasım 2018 tarihinden itibaren derslerine başlayabilir. Adı geçen öğrencinin 09.11.2018 günü (yarın) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işleri ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

The Philology student, Farnoosh REZAIE (18011585), who is not exempt from Preparatory Program, will start his Prep. Class on November 12, 2018. The aforementioned student needs to get in touch with the Student Services at the School of Foreign Languages on November 09, 2018 (tomorrow).