Yerleşkemiz içerisinde güvenlik zaafiyeti meydana gelmemesi ve trafik kurallarının ihlal edilmemesi amacı ile, Yerleşkeye kendi araçları ile gelen tüm öğrencilerin, Yerleşke Sorumluluğumuz tarafından hazırlanan araç tanıtım pulu almaları zorunlu olduğu belirtilmiştir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınan yazıda hesap numarasının değiştiği bildirilmiştir. Yeni hesapnumarasının yer aldığı duyuru ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının yazısı ekte sunulmuştur.