10-11 Ekim 2018 tarihlerinde uygulanan Yeterlik Sınavı’nda başarılı olarak hazırlık programından muaf olan öğrencilerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.  Bu öğrenciler lisans programlarındaki ders seçimlerini yapabilirler.

The list of students who are exempted from Preparatory Program depending on their Proficiency Exam (10-11 October 2018)  grades is listed here. These students can choose their courses for their undergraduate studies.

10-11 EKİM 2018 SINAV SONUCU/10-11 OCTOBER 2018 EXAM RESULTS

Yeterlik Sınavı’nda muafiyet için gerekli puanı alamayan öğrencilerin hazırlık programına kayıtları yapılmıştır. Bu öğrencilerin kurları ve sınıfları ile ilgili bilgiler bugün duyurulacaktır.

The Preparatory class registrations of those who failed to get the grade for exemption  have been made. The list of these students and their levels with classes will be announced here today.