Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yönetmeliğinin 9. maddesinin (b) ve (c) fıkralarındaki değişiklik, Ankara Üniversitesi Senatosu ve YÖK tarafından kabul edilerek 28.06.2017 tarihli ve 30108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 28.06.2017 tarihi itibariyle Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan Hazırlık programlarında YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarının denkliği kalkmıştır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170628-2.htm