Değerli öğrenciler,

Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı, 23 Eylül 2016 tarihinde iki oturum halinde uygulanacaktır. Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’nda yer alan soru türleri hakkında ayrıntılı bilgi ve örnek sorular kısa süre içinde İnternet sitemizde paylaşılacaktır.